Om klinikken

Louise Hedegaard startede lægehuset i 2013 på Østerbrogade 142.
Pr 1/6-2019 er vi flyttet ind i nyindrettet lægehus på Århusgade 88, 3.sal, hvor vi har langt bedre plads, samt forbedrede faciliteter bla. handicaptilgængelighed og elevatorer.
Det nye lægeteam i Århusgade Lægehus består af 3 praktiserende læger, nemlig Louise Hedegaard, Anne Kragh Gotfredsen og Frederik Tebering. Pr 1/8 overtager Morten Baastrup Sparholt stafetten efter Frederik. Morten er også praktiserende læge.
Rikke og Helle fortsætter med telefontjansen og laboratorieopgaverne.
Her er også Amalie og Anette, der varetager sygeplejerskekonsultationen.

I lokalerne på Århusgade arbejder også praktiserende læge Lise Villumsen, der her vil behandle sine egne patienter, men hun vil hjælpe os i ferier/kurser mm.

Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret af sundhedsmyndighederne pr. 3/11-2016. Klinikken levede op til samtlige 65 indikatorer, der er opstillet bla vedr faglighed, hygienje, patientsikkerhed, anvendelse af god klinisk praksis, udskrivelse af lægemidler, akutberedskab, koordinering af patientforløb, drift og ledelse.

I bedømmelsen fremgik: “Praksis er veldrevet, og der er stor fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Alle ansatte i praksis føler ejerskab, og det er en god praksis med højt fagligt niveau”.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Det er pålagt alle praktiserende læger regelmæssigt at lave patienttilfredshedsundersøgelser. Dette er resultatet af seneste undersøgelse:

danpep-full-rapport-2015