Om klinikken

Lægeteamet i Århusgade Lægehus består af 3 praktiserende læger, nemlig Louise Hedegaard, Anne Kragh Gotfredsen og Lene Pejl-Hansen.

Pr 1/6-2019 er vi flyttet ind i nyindrettet lægehus på Århusgade 88, 3.sal med bedre plads og forbedrede faciliteter bla. handicaptilgængelighed og elevatorer.
Rikke og Helle fortsætter med telefontjansen og laboratorieopgaverne.
Her er også Amalie og Anette, der varetager sygeplejerskekonsultationen.

I lokalerne på Århusgade arbejder også praktiserende læge Lise Villumsen, der her vil behandle sine egne patienter, men hun vil hjælpe os i ferier/kurser mm.

Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret af sundhedsmyndighederne pr. 3/11-2016. Klinikken levede op til samtlige 65 indikatorer, der er opstillet bla vedr faglighed, hygienje, patientsikkerhed, anvendelse af god klinisk praksis, udskrivelse af lægemidler, akutberedskab, koordinering af patientforløb, drift og ledelse.

I bedømmelsen fremgik: “Praksis er veldrevet, og der er stor fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Alle ansatte i praksis føler ejerskab, og det er en god praksis med højt fagligt niveau”.