Nyheder

ÅBENT LABORATORIUM: Vi har nu mandag og torsdag ml kl 8,00-8,45 startet op med åbent laboratorium, hvor man uanmeldt kan møde op og få taget blodprøver og få givet vacciner (fx influenza-vaccinen), som der er aftalt med lægen. Du skal blot møde op og køre dit sygesikringskort gennem kortstanderen, så vil behandleren hjælpe dig i laboratoriet.

NYT: “Min Læge” app er nu tilgængelig for alle patienter.
Fra den 11. januar er ’Min Læge’ app’en offentliggjort i App-Store og Google Play, hvilket betyder, at alle patienter nu kan downloade Min Læge og få en mobil adgang til fx e-konsultation.

Første version af app’en, lanceres i januar 2019, indeholder følgende funktioner:

•    Egne profiloplysninger
•    Kontaktoplysninger på egen læge og nærmeste vagtlæge
•    Aftaleoversigt med planlagte aftaler og link til klinikkens hjemmeside, hvis man ønsker at booke tid
•    Indbakke til modtagelse af svar fra lægen og oprettelse af e-konsultation
•    Adgang til ordineret medicin med viderestilling til app’en medicinkortet
•    Oplysninger om aktive henvisninger
•    Egne vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister
•    Udvalgte kroniske diagnoser for de store kronikerområder, fx T90, R85 med link til relevant forløbsplan.

Nye regler for vanedannende medicin pr 1/1-18. Fra denne dato kan recepter på vanedannende medicin kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

De grundlæggende ændringer er således at:
  • Kun recept ved personligt fremmøde – det er ikke længere muligt at få udskrevet ovenstående medicin over telefon eller på mail.
  • Der kan ifølge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler – f.eks. ved alvorlig, livstruende sygdom.

Alle patienter > 40 år , der er rygere eller ex-rygere tilbydes lungefunktionsundersøgelse i klinikken mhp, om de har udviklet KOL.

Alle patienter, der er familiært disponerede eller i risikogruppen for at udvikle diabetes, hypertension, blodpropper eller forhøjet kolesteroltal tilbydes undersøgelse af blodsukker, kolesteroltal og blodtryksmåling i klinikken.

Der er nu kommet hjertestarter i klinikken.

Klinikken er blevet akkrediteret af sundhedsmyndighederne pr. 3/11-2016. Klinikken levede op til samtlige 65 indikatorer, der er opstillet bla vedr faglighed, hygienje, patientsikkerhed, anvendelse af god klinisk praksis, udskrivelse af lægemidler, akutberedskab, koordinering af patientforløb, drift og ledelse.

I bedømmelsen fremgik: “Praksis er veldrevet, og der er stor fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Alle ansatte i praksis føler ejerskab, og det er en god praksis med højt fagligt niveau”.