Medicintilskud

Tilskudsgrænser for 2016:

En del af den medicin, som du køber på recept, har generelt tilskud.

Det medfører, at du automatisk får tilskud eftermedicintilskudsgrænserne, når du køber medicinen.

Beløbene i skemaet nedenfor gælder fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Du kan i nogle tilfælde få individuelle tilskud til medicin; dvs. medicintilskud som bliver bevilget til dig personligt.

Der findes forskellige former for individuelle medicintilskud:

enkelttilskudforhøjet tilskudterminaltilskud

Det er din læge, der vurderer dine behov og kan søge om individuelle medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra
Tilskud til personer
over 18 år
Tilskud til personer
under 18 år
0 – 935 kr. 0% 60%
935 – 1.535 kr. 50% 60%
1.535 – 3.325 kr. 75% 75%
Over 3.325 kr. 85% 85%
Personer over 18 år: Over 17.975 kr.
(egenbetaling= 3.880 kr.)
100%
Personer under 18 år: Over 22.115 kr.
(egenbetaling= 3.880 kr.)
100%