KOL/Astma

KOL: Ved KOL anbefaler vi en årlig kontrol i klinikken. Denne indbefatter først en aftale hos behandleren med lungefunktionsundersøgelse, hjertekardiogram, måling af blodprocent og vægt, dernæst en opfølgende samtale hos lægen med gennemgang af resultater og medicin, samt en snak om livsstil og evt henvisning til træningsforløb el lign i kommunalt regi.

Se Københavns Kommunes tilbud til KOL-patienter:

https://sundhed.kk.dk/sites/sundhed.kk.dk/files/uploaded-files/lev_godt_med_kol_og_hjerte-kar-sygdom_2016.pdf

Du kan læse om KOL her i patienthåndbogen på sundhed.dk:

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/kol/kol/

Se sundhedsstyrelsens folder om KOL her:

http://www.sst.dk/~/media/CE16657A4CF04EEB8C6DFF3CD6AA46B6.ashx

Astma: Ved astma anbefaler vi en årlig kontrol i klinikken. Denne indbefatter en lungefunktionsundersøgelse og opfølgning af, om sygdommen er velbehandlet. Er der behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudviddende medicin (blå inhalator) mere end 3-4 gange ugentligt, er man formentlig ikke velreguleret. Især under graviditet er det vigtigt at være velreguleret astmamæssigt.

Du kan læse om astma her:

http://www.astma-allergi.dk/

Alle patienter > 40 år , der er rygere eller ex-rygere tilbydes lungefunktionsundersøgelse i klinikken mhp, om de har udviklet KOL.