Kørekortsattester

Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 500,- kr inkl. moms. For ansøging inkl. diabetesattest er prisen 650,- kr inkl. moms. Du kan betale kontakt eller via MobilePay

Nye regler for fornyelse af kørekort trådte i kraft 1. juli 2017. Reglerne betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet, med mindre særlige vilkår gør sig gældende som fx. diabetes.

Den lukkede kuvert med udfyldt lægeattest skal afleveres på Borgerservice.
Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel ved indlevering.