Kørekortsattester

Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 500,- kr inkl. moms. For ansøging inkl. diabetesattest er prisen 650,- kr inkl. moms. Du kan betale kontakt eller via mobilePay

Nye regler træder i kraft d. 1. marts 2015. Det betyder, at der kun er krav om lægeattest fra du fylder 75 år. 

Du skal fortsat have fornyet dit kørekort, når du bliver 70 år, men altså først lægeattest fra du er 75 år. Fra du er 75 år skal lægeattesten fornyes hvert andet år. Når du er 80 år skal lægeattesten fornyes hvert år.

Husk at medbringe et vellignende pasfoto.

Den lukkede kuvert med udfyldt lægeattest og billede skal afleveres på Borgerservice.
Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel ved indlevering.