Personale

Til at hjælpe på telefonen samt med de sygeplejemæssige opgaver har vi lægesekretærerne Rikke og Helle, samt sygeplejerskerne Anette og Amalie.

Fra 1. januar til 1. april er Anette udsendt for forsvaret, og derfor dækker sygeplejerske Puk hendes konsultationer.

De varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Blodprøvetagning
  • Lungefunktionsundersøgelse
  • Hjertekardiogram
  • Vaccinationer
  • Smearundersøgelser
  • Præventionskontroller
  • INR kontroller
  • sårbehandlinger og meget mere

 

 

Helle

Amalie

Anette

Rikke