Henvisning speciallæge

Henvisning til speciallæge:

En henvisning til speciallæge omfatter normalt 6 konsultationer.

Henvisningen skal være hentet af speciallægen på henvisningshotellet inden 6 måneder fra udstedelsen. I modsat fald betragtes henvisning som forældet.

Når henvisningen er hentet fra henvisningshotellet, er henvisning gyldig indtil antallet af konsultationer er anvendt uanset om 1. konsultationen falder senere end 6 måneder efter udstedelsen.

I henhold til overenskomsten (§20–23) er det den alment praktiserende læge, der henviser til undersøgelse og behandling i speciallægepraksis. Den praktiserende læge skal altså fagligt tage stilling til, om patienten skal henvises.

Med et afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I disse situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom. Herefter anses henvisningen for opbrugt.

Hvis speciallægen meddeler den alment praktiserende læge, at patienten bør ses igen om et år, skal speciallægen ikke afslutte forløbet, og patienten vil ikke skulle henvises på ny. En patient skal dog henvises på ny, hvis speciallægen har meddelt den alment praktiserende læge, at patienten er afsluttet.