Frederik Tebering

 • født 1984
 • Læge fra Kbh. Universitet 2010
 • Speciallæge i Almen Medicin 2019

 

Ansættelser indenfor sygehusvæsenet:

 • ansættelser på forskellige hospitalsafdelinger indenfor specialerne: Intern medicin, Ortopædkirurgi, Anæstesiologi, Gynækologi og Obstetrik, Pædiatri, Psykiatri
 • Har haft arbejde i flere lægehuse i Danmark (Næstved, Islands Brygge og Frederiksberg). Senest ved Lægerne Frederiksberg.
 • Ansættelse ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

 

Udenlandsophold og frivilligt arbejde

 • Læst et semester på Medizinische Universität Wien, Østrig
 • Klinisk semester Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland
 • Organisatorisk arbejde i FYAM (Forum for yngre Almenmedicinere)
 • Læge på Roskilde Festival

 

Privat:

 • Gift med Line Tebering
 • Har 2 børn