Diabetes

Diabetes: Ved diabetes type 2 anbefaler vi en årlig kontrol i klinikken. Denne indbefatter først en aftale hos behandleren med blodprøver, hjertekardiogram, urinprøve, blodtryksmåling, BMI-måling og fodundersøgelse, dernæst en opfølgende samtale hos lægen med gennemgang af resultater og medicin, samt en snak om livsstil og evt henvisning til træningsforløb el lign i kommunalt regi.
Der bliver også her henvist til kontrol ved øjenlæge mhp. mulige forandringer på nethinden og ved behov fodterapeut.

Hver 3. måned (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Se Københavns Kommunes tilbud til patienter med diabetes her: https://sundhed.kk.dk/sites/sundhed.kk.dk/files/uploaded-files/lev_godt_med_type_2-diabetes.pdf

Du kan læse om type 2 diabetes her i patienthåndbogen på sundhed.dk

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/diabetes-type-2-hvad-er-det/type-2-diabetes/

eller hos Diabetesforeningen: http://www.diabetes.dk/

Alle patienter, der er familiært disponerede eller i risikogruppen for at udvikle diabetes, hypertension, blodpropper eller forhøjet kolesteroltal tilbydes undersøgelse af blodsukker, kolesteroltal og blodtryksmåling i klinikken.